Monday, December 7, 2009

Sunday, August 2, 2009

Garage


3 point perspective final project

Wednesday, July 22, 2009

fat pei hei


yo yo ngo hai ok kei nam zai
ngo got dac visual comm hou jibai
sei pok gai
hooi mai nie geh ma lai gai
ngo wa nei mm sek sai gai
hoi dou ngo mou si gan wat wa
nei yi go visual comm tai do fai wa
yao wa do wac dui ngo dei hou
hou hou hou nei geh sei yan tao hou
hou xiong wat dam si fong yap nei geh sek dou
bei nei si yat si si geh mei dou

fuck it!

Tuesday, July 21, 2009

KFC


i dont like this topic
kentucky fuckin' chicken

Friday, July 17, 2009

Cowboy


nothing to say
==========

Wednesday, July 15, 2009

Hip Hop Color Version尝试用100% opacity画出来的
画起来更solid

此外,也用了stroke来表现

N小时完成

===